Tin tức

Dây Paracord

Nếu vẫn còn thắc mắc Paracord dùng để làm gì mà được gọi là "Vòng sinh tồn", hãy theo dõi danh sách rất dài các...

Tại Sao nên dùng Paracord

Please note: as mailing range, there are no flint in the bracelets ! 1. Paracord bracelet :3.2 meter Parachute Cord with 7 core - The 113kg...