Tạo link Download bằng 1 cú Click

Tạo link Download bằng 1 cú Click

Sau đây là hướng dẫn tạo link download dữ liệu từ Google Drive chỉ với 1 cú click chuột.

B1: Chắc chắn việc đầu tiên ta phải có 1 tài khoản để lưu trữ dữ liệu rồi

Bạn vào link sau và ĐKý 1 tài khoản GGDrive nhé.
https://www.google.com/intl/vi/drive/

Với Link cần download 

https://drive.google.com/open?id=1hB7IsDt918PlN2drrjgwd5EPsjGq_mmv
https://drive.google.com/file/d/1hB7IsDt918PlN2drrjgwd5EPsjGq_mmv/view

Thì Id là 1hB7IsDt918PlN2drrjgwd5EPsjGq_mmv

Công thức là 
+ https://drive.google.com/uc?export=download&id=

+ https://docs.google.com/uc?export=download&id=

Ta có:

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1hB7IsDt918PlN2drrjgwd5EPsjGq_mmv

Cách hiển thị như sau:

Download File: Click tại đây


← Bài trước Bài sau →