CHỐNG COPY VÀ CLICK CHUỘT PHẢI TRÊN WEBSITE

CHỐNG COPY VÀ CLICK CHUỘT PHẢI TRÊN WEBSITE

Để chống copy hoặc click chuột phải trên trang nào muốn thì dán đoạn code này vào:

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$('*').bind('cut copy paste contextmenu', function (e) {
    e.preventDefault();
})});
</script>

Ví dụ muốn chống copy tại trang sản phẩm thì vào products.liquid và thả đoạn code trên vào dòng cuối cùng.

← Bài trước Bài sau →